EY (Ernst & Young)

Doel

Om de communicatie-stromen met hun klanten te vereenvoudigen had EY de intentie om een nieuw digitaal platform uit te werken. Dit ging dan vooral over de communicatie omtrent formele documenten welke klanten digitaal dienen te ondertekenen. Waar men tot een zeker punt nog met traditionele documenten werkte en vaak fysieke verplaatsingen voor het ondertekenen maakte, wou EY dit proces volledige digitaliseren.

Oplossing

We werkten intensief samen met de eindgebruikers om een duidelijk en evolutief beeld te schetsen van de noden en mogelijke oplossingen.

Op basis van een co-creatie proces werden er wireframes en een duidelijke product backlog uitgewerkt welke een duidelijk beeld schetsen van de te bouwen oplossing. Het resultaat was een veilige, doeltreffende en gebruiksvriendelijke toepassing welke zowel voor EY als hun klanten een noemenswaardige tijdswinst betekent.

Wil je meer weten? Advies nodig? Contacteer ons