BAM Facility Management

FMTP software built by Involved

Om opdrachten voor de overheid te kunnen aanvaarden worden aannemers in de bouw in vele gevallen verplicht om facilitaire diensten aan te bieden. BAM ziet dit als een nieuwe en strategische opportuniteit om zich te onderscheiden van zijn concurrenten. Ze hebben dan ook beslist om de software voor dit facilitair management op maat te laten ontwikkelen.

Facility Management, een core competentie voor BAM

De overheid geeft meer en meer opdrachten uit die tot stand komen dankzij PPS-contracten. Zogenaamde Publiek Private Samenwerking. Deze contracten bepalen dat de constructie van gebouwen kan uitbesteed worden dmv DBFM(O) opdrachten. Waarbij DBFM(O) staat voor Design, Build, Finance, Maintain en eventueel Operate, wat betekent dat de private partner niet meer enkel verantwoordelijk is voor het bouwen maar ook voor alle andere aspecten van het tot stand komen van een gebouw en alles wat nodig is om een gebouw operationeel te maken en houden. Het grote voordeel hierbij is dat de overheid haar uitgaven spreidt en dat de kwaliteit van de betreffende gebouwen er noemenswaardig op vooruit gaat. Daarnaast brengt dit voor de constructeurs wel de verantwoordelijkheid met zich mee dat ze onder andere het volledige onderhoud op zich moeten nemen. BAM, of voluit, de Koninklijke BAM Group is een Nederlandse groep die in België onder andere Interbuild, CEI Demeyer, Galère en Betonac in beheer heeft. Zij hebben ervoor gekozen om van facilitair management een bijkomende sleutel competentie te maken die hen kan differentiëren van hun concurrenten. De bestaande facility management pakketten waren voor hen enerzijds te specifiek en anderzijds te algemeen en daarom hebben ze besloten hun eigen maatwerkpakket te laten bouwen.

Module gebaseerde flexibele web-applicatie

FMTP is een ASP.NET MVC applicatie die als eerste gebruikt werd in de gevangenis van Beveren. Ze omvat een uitgebreid systeem voor Day 2 Day maintenance, Helpdesk en Quality Control, de aansturing van de keuken, de wasserij en algemene operations. Er zijn integraties met FOD Justitie en met pakketten voor verschillende onderaannemers zoals Cegelec voor de technieken en Compass group voor de catering. Na de gevangenis van Beveren werd ook het VAC Gent (Virginie Lovelinggebouw) uitgerust met de facilitaire software van BAM. Door de hoge graad van configureerbaarheid vraagt het slechts weinig moeite om nieuwe gebouwen of sites op te nemen in deze software.

Agile aanpak met een dynamische scope

Gezien de brede en niet gedetailleerd beschreven scope werd door BAM gekozen voor een Fixed Price – Dynamic Scope samenwerking. Deze manier van samenwerken is ideaal in een Agile omgeving zoals Involved die voorstelt. Het team werkte volgens de scrum methodologie met 4 developers en 1 projectverantwoordelijke die de taken van Scrum Master en Proxy Product Owner op zich nam. Daarnaast werd er beroep gedaan op een externe consultant om de taken op het niveau van UCD (User Centered Design) op zich te nemen. Er werd gewerkt in sprints van 3 weken waarbij elke 3 weken werkende software gedemonstreerd werd en de gebruikers ook konden beginnen testen. Dankzij dit regelmatig opleveren en testen zijn er bij de uiteindelijke oplevering geen verrassingen opgedoken en waren er ook nauwelijks bugs terug te vinden.

Wil je meer weten? Advies nodig?
Terug naar overzicht
.NET Software Consultancy

"Ik was op zoek naar een partner die mij de garantie kon bieden dat de technische en functionele specificaties werden gehaald binnen het voorop gestelde budget maar dat ik tevens de flexibiliteit had om in te spelen op externe factoren en het voortschrijdend inzicht. Involved was de partij die mij dit heeft kunnen bieden."

Dirk Vanderlinden, Facility Manager, BAMFM