Odisee

Involved software audit

Odisee, tot september 2014 gekend als HUB, biedt meer dan 25 verschillende bachelor opleidingen verspreid over 6 verschillende campussen aan. De IT-organisatie van Odisee faciliteert een heel aantal processen en domeinen van deze organisatie. Involved versterkt het .NET development team en levert advies op architecturaal niveau.

Audit Software Architectuur

Ter ondersteuning van de IT-strategie van Odisee werd ons gevraagd om de software architectuur van een in huis ontwikkelde HR-applicatie door te lichten. Het development team werd met een aantal uitdagingen geconfronteerd voor welke het vermoeden heerste dat deze hun oorzaak in de systeem architectuur vonden. Om deze audit te organiseren ging een Software Architect een tijd het development- team en proces op korte voet opvolgen. Zo konden we precies de pijnpunten bloot leggen. Vervolgens maakten we de nodige waarnemingen op het niveau van software design en systeem architectuur door de volledige code-base door te lichten. We sloten onze audit af met het formuleren van advies ter ondersteuning van het beslissingsproces op IT-strategisch niveau bij Odisee.

Versterking .NET Development team

Het .NET development team bij HUB werd op het niveau van delivery met een aantal uitdagingen geconfronteerd. Gezien de business waarde van het project en de nakende start van het academisch jaar moest op korte termijn het team versterkt worden. Een team van Involved bestaande uit een Software Architect en twee Developers heeft gedurende 4 maanden het team ondersteunt binnen software development en delivery.

Wil je meer weten? Advies nodig?