Application Lifecycle Management

Als een maatwerk pakket door één man op één dag gebouwd kon worden en er daarna niets meer aan veranderd zou moeten worden, zouden we ons geen zorgen hoeven te maken over de kwaliteit van het geleverde werk, de aanpasbaarheid, overdraagbaarheid, beschikbaarheid van de code en over het snel opleveren van nieuwe versies. In de praktijk duren projecten echter langer dan één of enkele dagen en wordt er meestal met meer dan 1 persoon (tegelijk) aan een project gewerkt. De kwaliteit van de applicatiecode en het vlot implementeren van updates en nieuwe versies heeft helaas geen business value op zich maar eerder dan de opbrengsten in andere departementen te helpen verhogen is het doel van ALM om de kost van het departement IT onder controle te houden.

Wil je meer weten? Advies nodig?