Partena

Doel

Met dat Partena een ander sociaal secretariaat had overgenomen werden ze met enkele praktische uitdagingen geconfronteerd. De loonmotor en backend-systemen dienden namelijk verder geïntegreerd en op elkaar afgestemd worden. Op verschillende niveaus van de IT-organisatie bracht dit de nodige interessante uitdagingen met zich mee.

Oplossing

Er werd een compleet nieuwe enterprise architectuur uitgetekend rondom één resterende loonmotor. Hier werd gekeken naar de lange termijn doelstellingen op IT-strategisch niveau.

Een transversaal team heeft de fundamentele uitdagingen aangepakt, verzorgde de opzet van de algemene IT- en solution architecture en bewaakt de nageleefde standaarden. Daarnaast zijn er tevens specifieke feature teams welke de verschillende nieuwe oplossingen bouwden.

Wil je meer weten? Advies nodig? Contacteer ons