Go4Logistics - Tank Planner

Verschillende grote logistieke organisaties in België vertrouwen op de software van Go4Logistics voor het ondersteunen van hun administratieve en operationele processen. bij vele van hun klanten zag Go4Logistics dezelfde uitdaging terugkomen. namelijk het plannen van tankwagens voor het vervoer van vloeistoffen, oliën, solventen en andere vloeistoffen.

De uitdaging

Het plannen van tankwagens is een complexe activiteit waarbij meerdere gebruikers op basis van real-time informatie systematisch beslissingen nemen en de planning bijsturen. Ze plannen niet enkel de toekomende opdrachten maar sturen ook dagelijks een volledige vloot van vrachtwagens aan. Deze planning activiteiten worden gekenmerkt door de volgende meest prominente noden en uitdagingen:

  • Behouden van het overzicht over een grote vloot aan vrachtwagens en tankwagens.
  • Het identificeren en opvolgen van beperkingen en afhankelijkheden op fysisch, geografisch en chemisch niveau.
  • Toezien op correcte navolging van certificaten en wetgeving.
  • Opstellen en bijwerken van planning op basis van real-time informatie.

Dit proces ondersteunen en het verhogen van efficiëntie door het bouwen van een specifieke software oplossing maakte voor Go4Logistics een sterke business case.

User-Centered Approach and Prototyping

De gebruikers die instaan voor de planning gaven reeds bij de eerste workshop aan dat we een unieke oplossing moesten uitwerken. De gebruikers maakten ons duidelijk hoe ze werken en hoe ze de planning op een analoge manier verzorgen. Gezien de eisen die op het niveau van Usability en User Experience gesteld werden kozen we ervoor om een interactief prototype uit te werken en op basis van user-testing en validatie tot het geschikte ontwerp voor de interface te komen. Het prototype werd in verschillende iteraties uitgewerkt waarbij in interactieve workshops de gebruikers het prototype konden testen. Na elke iteratie verwerkten we de feedback van de gebruikers en werden nieuwe features geïntroduceerd. Bij de uitwerking van de interacties in het prototype werd specifiek rekening gehouden met de ondersteuning van Touch en Drag & Drop functionaliteit. Het resultaat was dat we reeds na drie iteraties over een gevalideerde interface beschikten met welke het development team van start kon gaan.

Native Touch-enabled applicatie

Het development team startte met de ontwikkeling op basis van het prototype. De applicatie werd uitgewerkt in de vorm van een desktop applicatie. Dit liet ons toe om een antwoord te bieden op de vraag van de gebruikers om met Touch en Drag & Drop te kunnen werken. Gebruikers kunnen zo de planning efficiënt, met een beperkt aantal handelingen bijwerken. Daarnaast werden er ook specifieke noden op het niveau van performantie en real-time communicatie gesteld. We werkten een systeemarchitectuur uit welke asynchrone queue-based communicatie toelaat.

Resultaat

Reeds 10 weken na de eerste workshop met de gebruikers konden we een volledig werkende versie van de applicatie opleveren. De applicatie werd met enthousiasme door de gebruikers onthaald en slaagt erin om een proces welke door vele logistieke bedrijven als pijnlijk wordt ervaren te vereenvoudigen en digitaliseren. De applicatie laat bovendien toe dat verschillende gebruikers tegelijkertijd op een snelle en vlotte manier op dezelfde data kunnen werken.

Wil je meer weten? Advies nodig?