Selor

Als selectiebureau van de Federale Overheid staan ze in voor het selecteren van nieuwe werknemers voor de verschillende departementen en het afnemen van examens bij de ambtenaren. Met meer dan 500 kandidaten per dag die over de vloer komen wordt Selor met de nodige uitdagingen geconfronteerd. Involved staat de development organisatie bij met architecturaal advies en versterkt het team met eigen developers. Twee concrete domeinen binnen welke we Selor hebben geholpen is de ontwikkeling van de Selor Airport applicatie en het mogelijk maken van proces gestuurd navigeren voor de medewerkers.

Selor Airport application

Selor staat op het punt om naar een nieuw gebouw te verhuizen. Op deze nieuwe locatie willen ze de kandidaten van het arriveren in de inkomhal tot aan hun eigenlijke examen zo optimaal mogelijk begeleiden. Met meer dan 500 kandidaten per dag die verschillende examens dienen af te leggen op verschillende plaatsen in het gebouw is dit een hele opdracht. Om een oplossing te bieden werd een applicatie uitgewerkt die het “Airport” principe hanteert. Dit betekent dat er van bij de inkom schermen gemonteerd zijn op welke de kandidaat kan zien naar welke lounge en gate hij zich moet begeven. Een maal aangekomen aan de gate wordt op een scherm te status van het examen weergegeven. De kandidaat kan deze applicatie ook op zijn smartphone raadplegen. Deze applicatie werd uitgewerkt in de vorm van een moderne Single Page Application op basis van AngularJS. Om real-time informatie op de schermen te kunnen tonen wordt er gebruik gemaakt van SignalR. Vermits de applicatie als een Single Page Application werd uitgewerkt kan deze ook op smartphones gebruikt worden.

Proces-gedreven navigatie

Een zeer groot deel van de meer dan 500 kandidaten die elke dag over de vloer komen bij Selor zijn ambtenaren die een examen dienen af te leggen. Het organiseren van deze testen, opvolgen van procedures en het verwerken van de resultaten wordt beheerd en verwerkt door een, grotendeels, op maat geschreven software systeem. De procedures die Selor volgt worden in de vorm van processen in een workflow tool vastgelegd. Hiervoor wordt de SharePoint workflow engine gebruikt. Door een doorgedreven integratie van de web front-end en de workflow engine werd het mogelijk om de medewerkers beter te begeleiden door proces gebaseerd navigeren mogelijk te maken. Een medewerker krijgt zijn taken voorgeschoteld terwijl het systeem zorgt voor het afhandelen en monitoren van het proces. Bij de proces-gestuurde navigatie werd er geopteerd om voor de communicatie tussen de workflow engine en de orchestratie laag gebruik te maken van een Enterprise bus systeem op basis van nServiceBus. Om de gebruiksvriendelijkheid van de interface op een hedendaags niveau te brengen werd er geopteerd om de User Interface te herschrijven in de vorm van een Single Page Application op basis van AngularJS. Events die binnen het proces getriggerd worden krijgt de gebruiker meteen te zien door gebruik te maken van SignalR.

Wil je meer weten? Advies nodig?