Persoonlijke ontwikkeling bij Involved

Persoonlijke ontwikkeling bij Involved

Bij Involved hechten we, naast onze technische expertise, ook veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van onze teamleden. Jan Rauter heeft net een opleiding “Insights Discovery” afgerond en stond te popelen om deze kennis meteen met ons te delen.

Wat is Insights Discovery?

Kort gezegd is Insights Discovery een psychometrische tool, gebaseerd op de analystische psychologie van Carl Gustav Jung. Het werk van Carl Jung introduceerde in 1921 het concept van psychologische voorkeuren zoals:

  • introvert en extravert
  • denken en voelen
  • gewaarworden en intuïtie

Insights Discovery koppelt deze voorkeuren aan vier kleuren. De combinatie van die vier kleuren is voor iedereen uniek en helpt ons om onszelf, maar ook anderen, op een eenvoudige manier te begrijpen.

Hoe gaat zo’n Insights Discovery workshop nu juist tewerk?

Enkele weken op voorhand kreeg iedereen een online vragenlijst. Deze vragenlijst omvatte een 30-tal vragen waarbij elke vraag uit een lijst van vier woordencombinaties bestond. Elke woordencombinatie moest een waarde krijgen, van minst tot meest toepasselijk op jezelf in een professionele context. Per vraag werd je verplicht een woordencombinatie als helemaal niet toepasselijk en helemaal toepasselijk te markeren. De twee overige woordencombinaties gaf je dan een score die daar ergens tussenin lag. Het bleek al snel dat het soms zeer moeilijk was om verplicht een woordencombinatie als minst, of meest toepasselijk te selecteren. Hier is het kiezen voor je buikgevoel of intuitie heel belangrijk.

De workshop zelf vond plaats in Spoor 18 te Mechelen, een prachtige locatie, die genoeg ruimte bood om deze veilig te laten doorgaan.

Tijdens de voormiddag bespraken we in groep hoe we als mens naar de wereld om ons heen kijken. We kunnen allemaal naar een bepaald voorwerp kijken en iedereen kan dit op een andere manier zien. Hier werden we voor de eerste keer geconfronteerd met de psychologische voorkeuren als introversie, extraversie, denken en voelen. Vervolgens werden deze voorkeuren gelinkt aan vier kleuren en werd de betekenis ervan uitgelegd. Met deze informatie werd het mogelijk om onze eigen voorkeuren en kleuren te voorspellen of aan te voelen.

Uiteindelijk kregen we, na veel ongeduld, onze resultaten van de online vragenlijst in een uitgebreid dossier. Deze konden we dan analyseren, maar ook bespreken met een andere collega om zo toch heel wat scepticisme te elimineren. Voor velen onder ons bleek de analyse mooi aan te sluiten.

insights-workshop

De namiddag werd ingezet om ons te verdiepen in de unieke kleurencombinaties van iedereen individueel. Hoe zouden onze collega’s verschillende situaties aanpakken, en hoe mapt dit op onze unieke kleurencombinatie? Hoe gedragen we ons als team en waarop heeft dat impact? Dit laatste ging gepaard met enkele handige oefeningen waar de kleuren, en hun betekenis, naar boven kwamen.

Conclusie

Deze Insights Discovery workshop gaf ons de mogelijkheid om onszelf, maar ook anderen beter te begrijpen. Hoe we onszelf continu kunnen verbeteren aan de hand van zelfreflectie.

Graag bedanken we nogmaals Jan Rauter voor het faciliteren van deze fantastische workshop!