SCRUM om je bedrijf te reorganiseren, say what!?

SCRUM om je bedrijf te reorganiseren, say what!?

Developers werken doorgaans liever in scrum teams dan volgens de watervalmethode. Dat is bij Involved niet anders. Dus dachten we: “Waarom niet onze eigen organisatie doorlichten volgens de scrummethode?”

Het leek ons een interessante oefening, die we in januari met veel enthousiasme zijn gestart.

De eerste meeting diende om alle interne takenpakketten (domeinen) te onderscheiden. Daaruit vloeiden vijf teams (kringen) voort, die sindsdien rond een specifiek thema werken.

De thema’s zijn:

Scholen – Community – Teamspirit – Klanten – Niet-technische ondersteuning

Elke kring onderzoekt welke verantwoordelijkheden en taken autonoom uitgevoerd kunnen worden, in plaats van telkens op de beslissing van een manager te moeten wachten. Daarnaast bepalen ze welke verbeteringen kunnen leiden tot efficiënter werken.

Ondertussen is er een backlog van to-do’s en worden er volop resultaten geboekt. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

–> Elke medewerker mag zelf kiezen of een functioneringsgesprek gebeurt op basis van een voorbereid document, tijdens een wandeling in de natuur, of een combinatie van beide.

–>Alle collega’s kunnen voorstellen doen voor de herinrichting van ons kantoor, in samenspraak met alle betrokkenen.

–>Alle collega’s hebben nu na 1 en 3 maanden al een functioneringsgesprek. Vanaf dan blijft het voor alle medewerkers zoals het was: om de 6 maanden.

–> Alle sollicitatiegesprekken worden gecommuniceerd via ons chatkanaal Slack en maandelijks sturen we een overzicht zodat de collega’s beter op de hoogte blijven.

–> Nieuwe opdrachten voor collega’s en andere deals worden onmiddellijk gedeeld. We wachten daarvoor niet meer tot de maandelijkse bijeenkomsten.

De kringen rond community, klanten en niet-technische ondersteuning draaien goed. De twee andere komen wat langzamer op gang, maar toch verwachten we dat de impact daar waarschijnlijk het grootst is.

We zien heel wat voordelen in deze manier van werken:

–> Meer verbondenheid tussen collega’s.
–> Gedeelde verantwoordelijkheid.
–> Overkoepelende beslissingen die gedragen worden door iedereen.
–> Collega’s die bij verschillende klanten werken kunnen toch bijdragen aan Involved.
–> Een meer flexibele organisatie die minder afhankelijk is van individuen.

Natuurlijk is er ook een belangrijk aandachtspunt:

Verandering vraagt altijd om inspanning en leidt soms ook tot een beetje spanning.

Om onze scrumaanpak mogelijk te maken gebruikten we tools uit Sociocracy 3.0 (S3). Dat is een praktische gids voor flexibele en veerkrachtige organisaties. S3 is afgeleid van scrum, met de bedoeling samenwerking tussen teams te verbeteren.

Meer info op www.sociocracy30.org en inspiratie op www.ilean.be.