Zelfsturende teams bij Involved

Zelfsturende teams bij Involved

Zelfsturende teams bij Involved

Gelijkwaardigheid en betrokkenheid zijn twee belangrijke waarden bij Involved. Dit betekent dat al onze collega’s evenveel inspraak hebben in de organisatie en mee kunnen beslissen over de toekomst ervan. Deze waarden nastreven en Involved zelfsturend maken, daar gaan we voor! Zelfsturend? Wat betekent dat dan juist en waarom zou je een organisatie op basis van deze filosofie laten evolueren?

Ieder individu in een organisatie vertegenwoordigt een contactpunt tussen die organisatie en de buitenwereld. In deze buitenwereld zijn er verschillende prikkels of signalen die passeren via deze contactpunten. Door ervoor te zorgen dat elk contactpunt hecht verbonden is met de andere contactpunten kan de groep van individuen of de organisatie zich wendbaar aanpassen. Door deze individuen gelijkwaardig te stellen wordt hun connectie of betrokkenheid met de gehele organisatie sterker en krijgt iedere individu inspraak en kan hij zijn prikkels door communiceren. Involved bestaat voornamelijk uit een gezellige bende software ontwikkelaars die doorgaans liever in SCRUM teams werken dan volgens een watervalmethode. Daarom dachten we ongeveer twee jaar geleden: “Waarom kunnen we Involved niet organiseren volgens de scrummethode?”

De eerste stap die we gezet hebben richting deze zelfsturende aanpak, was de organisatie opsplitsen in verschillende epics, ook wel domeinen genoemd. Deze domeinen zijn eigenlijk werkgroepen rond de thema’s waar wij als organisatie regelmatig beslissingen over moeten nemen. De domeinen die nu bestaan en actief opgevolg worden binnen Involved zijn:

  • Scholen
  • Merk
  • Teamspirit
  • Niet-technische ondersteuning
  • Innovatie

Kort samengevat onderzoekt elk bovenstaand domein welke verantwoordelijkheden en taken autonoom uitgevoerd kunnen worden, in plaats van telkens op de beslissing van een manager te moeten wachten. Daarnaast worden binnen deze domeinen bepaald welke verbeteringen kunnen leiden tot efficiënter werken. Wanneer dat nodig is komt een domein samen om bepaalde agendapunten te bespreken en hier beslissingen rond te nemen. De deelnemers van deze vergaderingen zijn collega’s die hier vrijblijvend zichzelf voor engageren. Door deze vergaderingen op regelmatige basis te laten doorgaan zorgen we voor een goed contact en houden we verbondenheid met de collega’s onderling en Involved als organisatie.

Net zoals we in onze agile projectwerking SCRUM gebruiken als framework, gebruiken we bestaande tools uit Sociocracy 3.0 (S3) om onze organisatie zelfsturend te maken.

Houd ons zeker in de gaten de komende weken en maanden als je meer te weten wil komen over S3 en Involved. All onze S3 domeinen zullen uitgebreid aan bod komen. Hoe werken deze domeinen? Welk domein houdt zich waarmee bezig? Wat zijn de voordelen tijdens een pandemie?

Heb je interesse om samen met ons te werken aan de toekomst van Involved? Neem dan een kijkje op onze vacaturepagina. Wil je gewoon een babbeltje slaan, dan kan dat natuurlijk ook. Blijf ons volgen en kom ons binnenkort tegen op de vele evenementen waar we aanwezig zijn. En natuurlijk kan je ook altijd ons contactformulier gebruiken!